چراغ جادو

  ورود به سایت

  دریافت نسخه اندروید

  تبلیغات

فرم ثبت نیازمندی

توجه: موارد * دار حتما باید تکمیل شوند

* نوع نیازمندی

* مهارت یا کالای مورد نیاز (مهارت یا کالایی که نیاز دارید)


* نام استان

* نام شهر


* شماره تماس جهت نمایش در صفحه آگهی


توضیحاتبرای اینکه به مدت 7روز جزو نیازمندی اول باشد مبلغ 1000 تومان از شما اخذ خواهد شدبرای اینکه به مدت 7روز جزو نیازمندی ویژه باشد مبلغ 0 تومان از شما اخذ خواهد شد8521
share